Tác giả Nguyễn Hồng Vân

Là nhân viên tại Công ty Cổ phần Nội thất Đức Khang, phụ trách website noithathoaphat.pro - Đại lý nội thất Hòa Phát.